Administratieve dienstverlening

De administratieve dienstverlening van Kantoor Vreugdenhil kan heel ruim worden omschreven. Het bestaat uit het verzorgen van de financiële administratie, het verzorgen van aangiften en de overige werkzaamheden.

Financiële administratie:

Op het gebied van de financiële administratie  kan Kantoor Vreugdenhil
het volgende betekenen:

 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Sorteren, ordenen en coderen van de facturen/bonnetjes/stukken
 • Geautomatiseerd verwerken van de facturen/bonnetjes/stukken
 • Verzorgen aangiften omzetbelasting
 • Tussentijdse  rapportage
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Samenstellen van de publicatiebalans voor de B.V.
 • Administratie organisatie
 • Verzorgen van betalingen
 • Verzorgen van de facturering

Het verzorgen van de financiële administratie bestaat uit verschillende onderdelen. In overleg met u wordt een keuze gemaakt welke onderdelen u zelf wilt doen en welke onderdelen wij voor u verzorgen. Indien u kiest om bepaalde werkzaamheden zelf te doen, dan is de rol van Kantoor Vreugdenhil om deze gegevens te controleren.

Verzorgen van aangiften:

 • Aangiften Inkomstenbelasting
 • Aangiften Vennootschapsbelasting
 • Aangiften Loonbelasting
 • Aangiften Omzetbelasting
 • Schenkingsaangiften
 • Aangiften Recht van Successie
 • Aangiften Dividendbelasting

Overige werkzaamheden:

 • Wegwerken van achterstanden in de administratie
 • Begeleiden van Startende Ondernemers
 • Begeleiden van Belastingcontroles
 • Opstellen van bezwaar- en beroepschriften

Salarisadministratie:

 • Verzorgen van salarisspecificaties
 • Verzorgen van de jaarlijkse jaaropgaven
 • Verzorgen van de aangiftes loonbelasting
 • Verstrekken van de loonjournaalposten
 • Berekeningen van de salariskosten voor de werkgever
 • Advies over en het opstellen van arbeidsovereenkomsten