Aangifte Inkomstenbelasting 2020

vr. 19 maart 2021

« Terug naar Nieuws

Bij veel mensen is een brief van de Belastingdienst op de deurmat gevallen, want de tijd om de aangifte Inkomstenbelasting 2020 te doen, is weer aangebroken. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe komt het bedrag van de aangifte tot stand?

Allereerst, de inkomstenbelasting is een belasting die wordt geheven over het inkomen van een natuurlijk persoon. Het inkomen wordt bepaald aan de hand van drie boxen.

Box 1

Box 1 staat in het teken van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het inkomen uit werk wordt doorgaans gevormd door het loon uit dienstverband en/of winst uit de onderneming (verminderd met de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek).

Voor degenen met een eigen woning geldt dat er een bedrag bij het inkomen wordt opgeteld, namelijk het eigenwoningforfait. Hier staan echter in deze box aftrekposten tegenover, zoals aftrekbare kosten van de eigen woning (rente van de hypotheek/lening), uitgaven voor inkomensvoorzieningen (premies voor lijfrenten) en persoonsgebonden aftrek (alimentatie, specifieke zorgkosten en giften). Aan de hand van het schijvensysteem wordt de te betalen belasting van deze box bepaald.

Box 2

In box 2 staat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang centraal. Een aanmerkelijk belang betekent dat men minimaal 5% heeft van de aandelen van een vennootschap of een optie hierop. Er dient belasting betaald te worden over de voordelen van dit aanmerkelijk belang, dus wanneer dividend wordt ontvangen of verkoopwinst op de aandelen wordt behaald. Voor deze box geldt een tarief van 25%.

Box 3

Als laatste wordt in box 3 aandacht besteed aan het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Hiervoor moet gekeken worden naar het vermogen (bezittingen minus schulden) op 1 januari 2020.

Dit berekende bedrag wordt vervolgens vergeleken met het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 30.846 wanneer men geen fiscale partner heeft en € 61.192 wanneer men wel een fiscale partner heeft.

Indien het berekende vermogen niet hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan is er geen belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Is het berekende vermogen wel hoger dan het heffingsvrij vermogen, dan wordt over het deel erboven belasting geheven. Voor deze box geldt een tarief van 30%.

De berekende belastingbedragen uit de drie boxen kunnen als laatste nog verminderd worden met heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Na vermindering van deze kortingen volgt het uiteindelijk te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, welke betaald dient te worden aan de Belastingdienst.

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting, dan helpen wij u graag.