Aangifte inkomstenbelasting 2023

do. 14 maart 2024

« Terug naar Nieuws

Bij veel mensen is een brief van de Belastingdienst op de deurmat gevallen, want de tijd om de aangifte inkomstenbelasting 2023 te doen, is weer aangebroken. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe komt het bedrag van de aangifte tot stand?

De inkomstenbelasting is een belasting die wordt geheven over het inkomen van een natuurlijk persoon. Het inkomen wordt bepaald aan de hand van drie boxen.

Box 1

Box 1 staat in het teken van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het inkomen uit werk wordt doorgaans gevormd door het loon uit dienstverband en/of de winst uit de onderneming (verminderd met de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek).

Voor degenen met een eigen woning geldt dat er een bedrag bij het inkomen wordt opgeteld, namelijk het eigenwoningforfait. Hier staat echter in deze box de hypotheekrenteaftrek tegenover. Daarnaast zijn er nog andere aftrekposten mogelijk in box 1, zoals uitgaven voor inkomensvoorzieningen (premies voor lijfrenten) en persoonsgebonden aftrek (alimentatie, specifieke zorgkosten en giften). Aan de hand van het schijvensysteem wordt de te betalen belasting van deze box bepaald.

Box 2

In box 2 staat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang centraal. Een aanmerkelijk belang betekent dat men minimaal 5% heeft van de aandelen van een vennootschap of een optie hierop. Er dient belasting betaald te worden over de voordelen van dit aanmerkelijk belang, dus wanneer dividend wordt ontvangen of verkoopwinst op de aandelen wordt behaald. Voor deze box geldt een tarief van 26,90%.

Box 3

Als laatste wordt in box 3 aandacht besteed aan het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Hiervoor moet gekeken worden naar het vermogen op 1 januari 2023. Het vermogen wordt verdeeld in drie categorieën met ieder een eigen rendementspercentage:

-       Banktegoeden: 0,92%

-       Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%

-       Schulden: 2,46%

Hiermee wordt het belastbaar rendement berekend. Vervolgens dient de rendementsgrondslag (bezittingen minus schulden) berekend te worden. De rendementsgrondslag wordt daarna verminderd met het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 57.000 wanneer men geen fiscaal partner heeft en € 114.000 wanneer men wel een fiscaal partner heeft. Dit leidt tot de grondslag sparen en beleggen. Het uiteindelijke voordeel uit sparen en beleggen wordt belast tegen een tarief van 32%.

De berekende belastingbedragen uit de drie boxen kunnen als laatste nog verminderd worden met heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Na vermindering van deze kortingen volgt het uiteindelijk te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, welke betaald dient te worden aan de Belastingdienst.

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting, neem dan gerust contact op met Kantoor Vreugdenhil. Het team van Kantoor Vreugdenhil staat klaar om u te helpen.