Belastingplan 2021

do. 07 januari 2021

« Terug naar Nieuws

 

Het nieuwe jaar 2021 is aangebroken en dat heeft een aantal belangrijke wijzigingen inzake de belastingen tot gevolg. Wij praten u graag bij over de belangrijkste wijzigingen.

 

1. Overdrachtsbelasting

De toegang voor starters op de woningmarkt is verbeterd doordat de 2% overdrachtsbelasting voor hen is komen te vervallen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de kopers onder de 35 jaar dienen te zijn , dat de woning die gekocht wordt niet duurder is dan € 400.000 en dat de kopers zelf in het huis gaan wonen. Kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen waarin zij gaan wonen, betalen 2% overdrachtsbelasting. Andere kopers, waaronder beleggers, betalen 8% overdrachtsbelasting.

 

2. Sparen

Het heffingsvrij vermogen is per 2021 verhoogd. Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (zonder fiscaal partner) of € 100.000 (met fiscaal partner) betalen hierover geen belasting meer. Het belastingtarief van box 3 gaat omhoog van 30% naar 31%.

 

3. Heffingskortingen en basistarief inkomstenbelasting

De arbeidskorting, algemene heffingskorting en ouderenkorting worden verhoogd.  De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) gaat omlaag. Een andere wijziging is dat het basistarief in de inkomstenbelasting (schijf 1) wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507.

 

4. Schenkingen

De belastingvrije schenking aan kinderen en derden wordt in 2021 eenmalig verhoogd. Dit maakt het mogelijk om ondernemers die getroffen zijn door corona extra te steunen. De belastingvrije schenking aan kinderen bedraagt daardoor € 6.604 en aan derden € 3.244. De eenmalige schenking voor het kopen of verbouwen van een woning bedraagt in 2021 € 105.302.

 

5. Belastingen voor het klimaat

Per 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, zal € 7,845 aan belasting in rekening worden gebracht aan de luchtvaartmaatschappij. Ook wordt er een CO2-heffing voor de industrie ingevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven duurzamer worden. Daarnaast worden de CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s aangescherpt.

 

6. Aanpak belastingontwijking

De bronbelasting van 25% op rente en royalty’s wordt van kracht.  Op deze manier worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via Nederland tegengegaan.

 

7. MKB

Vanaf 2021 geldt een verlaagd vpb-tarief van 15% voor winsten tot € 245.000. Voorheen was dit € 200.000, waardoor meer MKB-bedrijven dit verlaagde tarief zullen gaan betalen. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 6.670. Deze aftrek zal in de loop der jaren verder worden afgebouwd, zodat de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner zullen worden.

 

8. BIK

Om investeringen in 2021 en 2022 te stimuleren is de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. De korting bedraagt 3,9% bij investeringen tot € 5 miljoen en daarboven bedraagt de korting 1,8%. De investeringskorting kan verrekend worden met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de korting volgt later na goedkeuring van de Europese Commissie.

 

9. Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2021 duurder.