Belastingplan 2022

vr. 07 januari 2022

« Terug naar Nieuws

Het nieuwe jaar 2022 is aangebroken en dat heeft een aantal belangrijke wijzigingen inzake de belastingen tot gevolg. Wij praten u graag bij over enkele belangrijke wijzigingen.

1. Sparen

Het heffingsvrijvermogen is per 2022 verhoogd. Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.650 (zonder fiscaal partner) of € 101.300 (met fiscaal partners) betalen hierover geen belasting. Het belastingtarief blijft gelijk en bedraagt 31%.

2. Heffingskortingen en basistarief inkomstenbelasting

De arbeidskorting, algemene heffingskorting en ouderenkorting worden verhoogd. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) gaat omlaag om de negen weken betaald ouderschapsverlof (vanaf 1 augustus 2022) te compenseren. Het basistarief van de inkomstenbelasting (schijf 1) wordt verlaagd van 37,10% naar € 37,07% voor inkomens tot en met € 69.398.

3. Schenkingen

De belastingvrije schenking bedraagt aan kinderen € 5.677 en aan derden € 2.274. De eenmalige schenking voor het kopen of verbouwen van een woning bedraagt in 2022 € 106.671.

4. Dga salaris

Het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) is in 2022 verhoogd naar € 48.000.

5. Thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag te geven aan werknemers.

6. Vennootschapsbelasting

Het verlaagde vpb-tarief van 15% geldt vanaf 2022 voor winsten tot € 395.000. Voorheen was dit € 245.000, waardoor nu meer MKB-bedrijven dit verlaagde tarief zullen gaan betalen. Winsten boven de € 395.000 worden belast met 25,8% vennootschapsbelasting.