Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus

za. 14 maart 2020

« Terug naar Nieuws

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus.

De overheid heeft diverse regelingen afgekondigd voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus.

1. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

2. Geen verzuimboete

De komende tijd zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belasting achterwege laten of terugdraaien.

3. Verzoek tot verlaging voorlopige aanslagen

Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag.

4. Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.

5. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven met liquiditeitsproblemen ten gevolge van het coronavirus kunnen tijdelijk (tot 1 april 2021) rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Voor deze maatregel wordt het aandeel waarvoor de overheid borg kan staan verhoogd. De omvang van het borgstellingskrediet gaat hiermee van 50% naar 75%.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Daarnaast kan bij de Rijksoverheid informatie worden ingewonnen door ondernemers en werkgevers en werknemers.