Vennootschapsbelasting

di. 14 mei 2019

« Terug naar Nieuws

In Nederland zijn er verschillende soorten ondernemingen. Deze kunnen ingedeeld worden in ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.

De ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de vof, de maatschap en de commanditaire vennootschap. De eigenaren van deze ondernemingen zijn in geval van faillissement persoonlijk aansprakelijk  voor de schulden van de rechtsvorm.

Daartegenover staan de ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, namelijk de Besloten Vennootschap (B.V.) en de Naamloze Vennootschap (N.V.). Bestuurders en vennoten van deze ondernemingen zijn niet persoonlijk aansprakelijk bij een eventueel faillissement.

Naast dit verschil in rechtspersoonlijkheid is er nog een verschil, namelijk de belastingheffing over de winst. Voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid gaat dit via de aangifte Inkomstenbelasting en voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid gaat dit via de aangifte Vennootschapsbelasting.

Voor de aangifte Vennootschapsbelasting wordt per boekjaar het belastbare bedrag  berekend. Dit betreft de belastbare winst verminderd met te verrekenen verliezen. Het belastbare bedrag tot en met € 200.000 wordt belast met 19% (2019) vennootschapsbelasting. Het belastbare bedrag hierboven wordt belast met 25% (2019) vennootschapsbelasting.